Digitalizarea Instruirii in cadrul Ministerului de Interne – TARA Interactive

Digitalizarea Instruirii in cadrul Ministerului de Interne

Context

Într-un context în care eficiența și securitatea sunt esențiale pentru activitatea Ministerului de Interne, a fost dezvoltată o soluție integrată pentru pregătirea agenților săi. Această soluție combină multiple platforme într-un sistem unificat, utilizând Single Sign-On (SSO) pentru a simplifica accesul și gestionarea. Scopul principal al soluției este de a îmbunătăți pregătirea profesională a agenților, asigurându-se că aceștia sunt certificați în diverse specializări și au acces la informații și comunicare securizată.

Tehnologii

Vue.js & Bootstrap, Azure Kubernetes, Couchbase, streaming data provenit din SQL, NoSQL, CSV, JSON, Go, Python, R, C++, Tableau

Provocarea

Agenții se confruntau cu multiple provocări care au dus la necesitatea dezvoltării acestei soluții integrate. Utilizarea mai multor platforme independente pentru pregătire, gestionarea documentelor, conferințe și comunicare a dus la fragmentarea informațiilor și a proceselor, afectând negativ eficiența și capacitatea agenților de a-și desfășura activitatea în mod optim. Gestionarea mai multor conturi și parole pentru fiecare platformă a fost un alt obstacol semnificativ, ducând la pierderea timpului și la creșterea riscurilor de securitate. Activitatea agenților necesită o pregătire continuă și certificare în diverse specializări, însă lipsa unei soluții de e-learning centralizate a făcut ca accesul la cursuri și materiale de pregătire să fie ineficient și dificil de gestionat, creând decalaje în competențele agenților și afectând capacitatea de a răspunde rapid și eficient la situații de urgență. Gestionarea datelor sensibile și confidențiale este crucială, iar în lipsa unui sistem integrat de management al documentelor și a unei soluții de conferințe web securizate, exista un risc ridicat de breșe de securitate și de neconformitate cu reglementările în vigoare, fiind necesară asigurarea protecției maxime a datelor împotriva accesului neautorizat și a atacurilor cibernetice.

Descrierea Soluției

Sistemul unificat creat integrează mai multe platforme esențiale pentru pregătirea și gestionarea activităților agenților Ministerului de Interne:

  1. Soluție de e-learning: Această platformă permite agenților să urmeze cursuri online și să obțină certificări în diferite specializări relevante pentru activitatea lor, cum ar fi managementul situațiilor de urgență, proceduri de intervenție și securitate națională. Prin intermediul acestei platforme, agenții pot accesa materiale de studiu, teste și examene, toate într-un mediu controlat și sigur.
  2. Sistem de Management al Documentelor (DMS): Platforma de gestionare a documentelor permite agenților să acceseze, să stocheze și să partajeze documente sensibile în siguranță. DMS-ul asigură că toate documentele sunt organizate eficient și sunt disponibile ori de câte ori este nevoie, eliminând astfel nevoia de documente fizice și reducând riscurile asociate cu pierderea sau deteriorarea acestora.
  3. Conferințe web securizate: Soluția include o platformă de conferințe web care suportă peste 1000 de participanți simultan. Aceasta permite organizarea de sesiuni de instruire, întâlniri operative și alte evenimente virtuale, asigurând totodată un nivel înalt de securitate și confidențialitate.
  4. Aplicație mobilă cu notificări: Agenții pot primi notificări în timp real pe dispozitivele lor mobile de la centrul de control. Aceste notificări pot include actualizări importante, alerte de securitate și alte informații esențiale pentru activitatea lor de zi cu zi.

Beneficii

Implementarea acestei soluții aduce numeroase avantaje atât pentru agenți, cât și pentru Ministerul de Interne:

  • Eficiență îmbunătățită: Agenții pot accesa rapid și ușor informațiile și resursele necesare, ceea ce le permite să fie mai productivi și mai bine pregătiți pentru sarcinile lor.
  • Siguranță și conformitate: Toate platformele integrate sunt securizate, asigurând protecția datelor și conformitatea cu reglementările în vigoare.
  • Scalabilitate: Soluția poate fi scalată pentru a acomoda un număr mare de utilizatori și pentru a se adapta la nevoile Ministerului pe măsură ce acesta crește.
  • Accesibilitate: Cu ajutorul SSO, utilizatorii pot accesa toate platformele cu un singur set de acreditări, simplificând astfel procesul de autentificare și reducând timpul pierdut cu gestionarea mai multor conturi și parole.

Concluzie

Soluția de pregătire pentru agenții Ministerului de Interne reprezintă un exemplu de succes în integrarea tehnologică pentru eficiență și securitate. Prin combinarea e-learning-ului, gestionării documentelor, conferințelor web și notificărilor mobile într-un sistem unificat cu SSO, a fost creat un mediu optim pentru pregătirea și gestionarea agenților Ministerului de Interne, contribuind astfel la succesul și competitivitatea instituției în asigurarea securității și ordinii publice.

Do you want to get our expertise in your projects?
Reach out to discuss your tailored needs.